– Eser sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi veya bu sözleşmelerden kaynaklı alacakların talep ve dava edilmesi -Tüm sözleşmelere ilişkin müzakere yapılması, sözleşme metninin hazırlanması, mutabakat sağlanması ve son olarak sözleşmenin imza edilmesi