Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile akdedeceği ticari, uluslararası nitelikte sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, incelenip yorumlanması, sözleşmelerin yürütümü ve bunlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi başta olmak üzere; Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin düzenlenmesi, incelenmesi, risk analizlerinin yapılması ve olası risklerin raporlanması, Eser Sözleşmelerinin tanzim edilmesi hususlarında hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarının dava, tahkim ve/veya icra yolları ile çözümlenmesi konusunda da avukatlık hizmetleri verilmektedir.