İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan başlıca davalar olmak üzere, iş kazası ve meslek hastalığına dayalı maddi ve manevi tazminat davaları, Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması, Sözleşmenin feshi ve işten çık