Alacağın öncelikle borçlu ile anlaşma sağlanarak tahsil edilmeye çalışılması, Alacağın, borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi halinde, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatılması, Senede bağlı alacaklarda ilamsız takip ba