0216 784 7377 - 0216 208 5077
·
hukuk@aydinaydinhukuk.net
Kariyer

Aydin&Aydin Hukuk ofisimizde, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil edilmesi, temsilci atanması ve yetkilerinin belirlenmesi, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırım ve azaltımları, ana sözleşme değişiklikleri, halka açılma, bağlı şirketler, adres ve unvan değişiklikleri, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler ve gerektiğinde şirketin tasfiyesi gibi aşamalarda siz değerli müvekkillerimize hukuki danışmalık ve destek hizmeti verilmektedir. Keza, çok uluslu şirketleri, girişim sermayesi şirketlerini, özel sermaye şirketleri ile fonlarını, yerli ve uluslararası küçük ila orta ölçekli şirketleri ve yatırım bankalarını; birleşme ve devralma, ortak girişim ve kısmi ayrışma projelerinin her aşamasında temsilde geniş bir deneyime sahiptir. Bunun dışında, uluslararası şirketler topluluğuna bağlı şirketlerin, olağan faaliyetleri kapsamında maruz kaldıkları dava ve takiplere istinaden avukatlık hizmetleri sağlamaktayız. Bu kapsamda, uluslararası şirketlerin küresel veya bölgesel baş hukuk müşavirleriyle birlikte çalışmakta ve düzenli olarak onlara raporlama yapmaktayız.