0216 784 7377 - 0216 208 5077
·
hukuk@aydinaydinhukuk.net
Kariyer

Müvekkillerimiz adına, icra ve iflas daireleri nezdinde alacaklarının tahsili, icra takibi, teminatların paraya çevrilmesi gibi işlemleri vekil olarak yürütmekteyiz. Bunlar dışında ayrıca iflas, iflas erteleme, Konkordato süreçlerinin takibi ve yeniden yapılandırma işlemleri, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konularında müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Alacaklılar/borçlulara, karmaşık yeniden yapılanma, mali olarak tükenmiş varlıklar veya iflas etmiş veya etmekte olan şirketler için yeniden yapılanmaya ilişkin danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.